ค้นหาข้อมูลงานวิจัย

×

ข้อความผิดพลาด

Notice: Undefined offset: 1 ใน counter_get_browser() (บรรทัด 76 ของ /home/ftermuti/public_html/main/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc)
ชื่อโครงการงานวิจัย ชื่อนักวิจัย ประเภทของงานวิจัย งบประมาณประจำปี การตีพิมพ์ลงวารสาร การเสนอผลงานทางวิชาการ การนำไปใช้ประโยชน์
The power of words in denomination of hero in Isan tale literature

นายคมกฤษณ์ วรเดชนัยนา

นำเสนอแล้ว
พระลักพระลาม : การปรับเปลี่ยนจากพระเอกในศาสนาพราหมณ์ฮินดูเป็นพระโพธิสัตว์ในพุทธศาสนา

นายคมกฤษณ์ วรเดชนัยนา

นำเสนอแล้ว
Trans-boundary in Isan-Lanxang Literature Phra Lax Phra Lam

นายคมกฤษณ์ วรเดชนัยนา

นำเสนอแล้ว
Isan Mural Paintings:Integration of Lacal Literature and Vesual Arts

นายคมกฤษณ์ วรเดชนัยนา

นำเสนอแล้ว
Rexiew of th SFL Genre-Based Approach in a Thai Tertiary Context

ผศ.ดร.ยุพาภรณ์ ศรีตะการ

ตีพิมพ์ระดับชาติ
The Development of Indicators and Form of Knowledge Management in Production Management Case Study:Agricultural Machine Industry in the Northeast of Thailand

ผศ.ดร.สุวิทย์ ธรรมแสง

ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ
การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับการเชื่อมในสภาวะกึ่งแข็งของอะลูมิเนียมผสม SSM356

นายธงชัย เครือผือ

นำเสนอแล้ว
การพัฒนาเครื่องอัดเม็ดฟางเพื่อใช้สำหรับการผลิตเชื้อเพลิง

นายธงชัย เครือผือ

นำเสนอแล้ว
การเลือกรูปแบบทางเศรษฐศาสตร์เพื่อลดต้นทุนการซ่อมบำรุงรถบรรทุก; กรณีศึกษารถบรรทุกสินค้าเกษตร

นายชาญชัย เหลาหา

ตีพิมพ์ระดับชาติ
การวิเคราะห์โครงสร้างอาคารสูงประเภทโครงข้อแข็งระบบกล่องโดยใช้แบบจำลองความต่อเนื่อง

นายกิติพงศ์ จิรวรรณกูล

นำเสนอแล้ว