สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประกาศรับสมัครทุน พวอ. ระดับปริญญาโท ปริญญาเอกและทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม รอบ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559

×

ข้อความผิดพลาด

Notice: Undefined offset: 1 ใน counter_get_browser() (บรรทัด 76 ของ /home/ftermuti/public_html/main/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc)

ประชาสัมพันธ์จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เปิดรับสมัครทุนโครงการ พวอ. ประจำปีงบประมาณ 2559 และการเปลี่ยนแปลงวิธีการรับสมัคร ซึ่งแบ่งเป็น 4 ส่วน ได้แก่ การให้ทุนวิจัยเพื่อสร้างผลงานวิจัยและนักวิจัยระดับปริญญาโท นักวิจัยระดับปริญญาเอก และการให้ทุนวิจัยเพื่อสร้างผลงานที่เป็นนวัตกรรมหรือแก้ไขปัญหาในภาคอุตสาหกรรม

ติดตามกำหนดการและข้อมูลเกี่ยวกับการรับสมัครทุนได้ที่ http://rri.trf.or.th และ http://www.facebook.com/rri.trf 

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
- รายละเอียดทุนพวอ.ฯ