ประกาศขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์

×

ข้อความผิดพลาด

Notice: Undefined offset: 1 ใน counter_get_browser() (บรรทัด 76 ของ /home/ftermuti/public_html/main/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc)

ตำแหน่ง  อาจารย์

คุณวุฒิปริญญาโท  จำนวน  2  อัตรา  อัตราค่าตอบแทนเดือนละ  22,570  บาท

คุณวุฒิปริญญาเอก  จำนวน  12  อัตรา  อัตราค่าตอบแทนเดือนละ  28,030  บาท

สังกัดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

รับสมัครระหว่างวันที่  18  มกราคม - 5 กุมภาพันธ์  2559

 

ตำแหน่งที่่ สาขาวิชา จำนวนอัตรา
1 สาขาวิชา อส.บ.เทคโนโลยีท่ออุตสาหกรรม 1 อัตรา
2 สาขาวิชามนุษยศาสตร์ อัตรา
3 สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมออกแบบการผลิต อัตรา
4 สาขาวิชาสังคมศาสตร์ อัตรา
5 สาขาวิชา ค.อ.บ.โยธา อัตรา
6 สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ อัตรา
7 สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมไฟฟ้า อัตรา
8 สาขาวิชามนุษย์ศาสตร์ อัตรา
9 สาขาวิชา ค.อ.บ.อุตสาหกรรมเชื่อมประกอบ  อัตรา
10 สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมเครื่องกล อัตรา
11 สาขาวิชา ค.อ.บ.อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม อัตรา
12 สาขาวิชา อส.บ.เทคโนโลยีท่ออุตสาหกรรม  อัตรา
13 สาขาวิชา ค.อ.บ.อุตสาหการ อัตรา

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
- ประกาศรับสมัครตำแหน่งอาจารย์