ประกาศ ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559

×

ข้อความผิดพลาด

Notice: Undefined offset: 1 ใน counter_get_browser() (บรรทัด 76 ของ /home/ftermuti/public_html/main/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559

ตำแหน่ง อาจารย์

่คุณวุฒิ ปริญญาโท  จำนวน 2 อัตรา  อัตราค่าตอบแทน เดือนละ  22,570 บาท

คุณวุฒิ ปริญญเอก  จำนวน 11 อัตรา  อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 28,030 บาท

สังกัด คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 12 เมษายน 2559

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
- ประกาศ-ขยายเวลารับสมัคร-พนง.ในสถาบันอุดมศึกษา