ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อฯ ปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม)

×

ข้อความผิดพลาด

Notice: Undefined offset: 1 ใน counter_get_browser() (บรรทัด 76 ของ /home/ftermuti/public_html/main/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

วิทยาเขตขอนแก่น

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ

ในระดับ ปวส.และระดับปริญญาตรี

ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศ                                                                                                                                                                    

. ประกาศการสอบคัดเลือกฯ รอบเพิ่มเติม   ดาวน์โหลด

ระดับ ปวส.                                                                                                                                                               

  • รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ระดับ ปวส. คณะครุศาสตร์ฯ    ดาวน์โหลด

ระดับ ปริญญาตรี                                                                                                                                                     

  • รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ คณะครุศาสตร์ฯ  ดาวน์โหลด
  • รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ คณะบริหารธุรกิจฯ  ดาวน์โหลด

ที่มา : http://www.kkc.rmuti.ac.th/2015/?p=8608