ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2559

×

ข้อความผิดพลาด

Notice: Undefined offset: 1 ใน counter_get_browser() (บรรทัด 76 ของ /home/ftermuti/public_html/main/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

ระดับ ปวส ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2559

……………………………………………………………………

ประกาศ                                                                                                                              

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกฯ                                                                                           

ดาวน์โหลดใบแจ้งค่าใช้จ่าย ขึ้นทะเบียน-ลงทะเบียนนักศึกษาใหม่                              

=> ใบแจ้งค่าใช่จ่ายคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

=> ใบแจ้งค่าใช่จ่ายคณะบริหารธุรกิจฯ

=> ใบแจ้งค่าใช่จ่ายคณะวิศวกรรมศาสตร์

ที่มา : http://www.kkc.rmuti.ac.th/2015/?p=8805