ทุนการศึกษาภายใต้ DUO-Thailand Fellowship Programme

×

ข้อความผิดพลาด

Notice: Undefined offset: 1 ใน counter_get_browser() (บรรทัด 76 ของ /home/ftermuti/public_html/main/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc)

ประชาสัมพันธ์จากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 

จากหนังสือเลขที่ ศธ 0507(2)/ว606 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2559

เรื่อง ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทุนการศึกษาภายใต้ DUO-Thailand Fellowship Programme

ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถติดต่อได้ที่แผนกงานพัฒนานักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม อาคาร 7 ชั้น 2

ภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2559

ดาวน์โหลดรายละเอียดแนวทางการสมัครเข้าร่วมโครงการและใบสมัคร www.inter.mua.go.th ภายใต้หัวข้อ Program and Funding

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
- ทุน DUO-Thailand Fellowship Programme