ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปวส. และ ระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกาา 2559 (เพิ่มเติม)

×

ข้อความผิดพลาด

Notice: Undefined offset: 1 ใน counter_get_browser() (บรรทัด 76 ของ /home/ftermuti/public_html/main/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc)

ประกาศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 

เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และ ระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม)