รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559

×

ข้อความผิดพลาด

Notice: Undefined offset: 1 ใน counter_get_browser() (บรรทัด 76 ของ /home/ftermuti/public_html/main/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc)

ตำแหน่ง  อาจารย์

คุณวุฒิปริญญาเอก  จำนวน  5  อัตรา  อัตราค่าตอบแทนเดือนละ  28,030  บาท

สังกัดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

รับสมัครระหว่างวันที่  30  สิงหาคม  -  9  กันยายน  2559     เวลา 08.00 - 16.00 น. ในวันเวลาราชการ

สถานที่รับสมัคร แผนกงานบริหารงานบุคคล วิทยาเขตขอนแก่น 

 

ตำแหน่งที่่ สาขาวิชา จำนวนอัตรา
1 สาขาวิชา อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 2 อัตรา
2 สาขาวิชา ค.อ.บ.โยธา อัตรา
3 สาขาวิชา ค.อ.บ.อุตสาหกรรมเชื่อมประกอบ อัตรา
4 สาขาวิชา ค.อ.บ.อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม อัตรา

 

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: