ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559

×

ข้อความผิดพลาด

Notice: Undefined offset: 1 ใน counter_get_browser() (บรรทัด 76 ของ /home/ftermuti/public_html/main/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

เรื่อง การรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559


เปิดรับสมัคร  ตั้งแต่วันที่  7 - 15 พฤศจิกายน 2559 ในวันและเวลาราชการ

ที่แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 1 ชั้น 1