แจ้งผลคะแนนการเข้าร่วมกิจกรรม นศ. ประจำภาคเรียนที่ 2/2558

×

ข้อความผิดพลาด

Notice: Undefined offset: 1 ใน counter_get_browser() (บรรทัด 76 ของ /home/ftermuti/public_html/main/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc)

          ประกาศคะแนนผลหน่วยกิต นศ. ประจำภาคเรียนที่ 2/2558 หาก นศ. คนใดมีปัญหากรณีเข้าร่วมกิจกรรมจริง แต่ไม่ได้รับคะแนนหน่วยกิตสามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนในแบบฟอร์มคำร้องขอตรวจหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรม ภายในวันที่ 30 พ.ย. 2559

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 
AttachmentSize
EIC.pdf4.55 MB
FM.pdf1.55 MB
IDT-TM.pdf559.43 KB
IPT-IP.pdf930.93 KB
MM.pdf3.93 MB
TCE-CT-BT.pdf855.59 KB
TEC.pdf7.3 MB
TEN-EN.pdf1.18 MB
TEP.pdf4.09 MB
TID-PD.pdf5.54 MB
TIE.pdf3.85 MB
TIW.pdf5.1 MB
TME-MP.pdf769.74 KB