รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ประจำปีการศึกษา 2560

×

ข้อความผิดพลาด

Notice: Undefined offset: 1 ใน counter_get_browser() (บรรทัด 76 ของ /home/ftermuti/public_html/main/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc)

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ลำดับที่ รายการ

วันที่ประชุม

ประจำปีการศึกษา 2560
1 ครั้งที่ 1/2560 18 มกราคม 2560
2 ครั้งที่ 2/2560 8 กุมภาพันธ์ 2560
3 ครั้งที่ พิเศษ 1/2560 27 กุมภาพันธ์ 2560
4 ครั้งที่ 3/2560 29 มีนาคม 2560
5 ครั้งที่ 4/2560 28 เมษายน 2560
6 ครั้งที่ 5/2560 23 มิถุนายน 2560