ขอแสดงความยินดีกับ ทีม T-REX Racing RMUTI Formula Student

×

ข้อความผิดพลาด

Notice: Undefined offset: 1 ใน counter_get_browser() (บรรทัด 76 ของ /home/ftermuti/public_html/main/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc)

          ระหว่างวันที่ 19 - 21 มกราคม 2561 ชมรม RMUTI Formula Student ทีม T – Rex Racing ได้เข้าร่วมแข่งขัน TSAE Auto Challenge 2018  Student Fomular ประเภทน้ำมัน และประเภทไฟฟ้า ผลการแข่งขันประเภทน้ำมันได้คะแนนรวม ลำดับ 7 ของประเทศ และประเภทไฟฟ้า(Demo) ผ่านการทดสอบและวิ่งครบจำนวน 5 รอบ (ไม่มีการจัดลำดับ) ควบคุมทีมโดย ว่าที่ร้อยตรี เอกราช ไชยเพีย, อาจารย์ศราวุฑ คงลำพัน, อาจารย์อนุมัติ ศิริเจริญพานิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วีรยุทธ จี้เพชร, อาจารย์สิทธิเดช เหล่าจูม, อาจารย์ปรมัตร จันทรโคตร


ข่าว : พุทธศักดิ์ กำจร
ภาพ : เอกราช ไชยเพีย, ศราวุฑ คงลำพันธ์