ชุมชนเข้มแข็งกับครุศาสตร์อุตสาหกรรม กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการช่างไม้เครื่องเรือนสำหรับผู้พิการ

×

ข้อความผิดพลาด

Notice: Undefined offset: 1 ใน counter_get_browser() (บรรทัด 76 ของ /home/ftermuti/public_html/main/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc)

     เมื่อวันที่ 3 – 4 กุมภาพันธ์ 2561 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการชุมชนเข้มแข็งกับครุศาสตร์อุตสาหกรรม  โดยกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการช่างไม้เครื่องเรือนสำหรับผู้พิการ ณ บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ต.ทุ่งโป่ง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น โดยมีอาจารย์ภานุทัตน์  ศรีน้อย, อาจารย์สุบรร ผลกะสิ และอาจารย์สุรพงศ์ สีลาอ้อ เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ ซึ่งโครงการฯ นี้ จัดขึ้นเพื่อบริการวิชาการของสถานประกอบการ และให้ความรู้เกี่ยวกับงานไม้ รวมถึงหลักปฏิบัติการทำงานต่างๆของเครื่องมือสำหรับงานไม้ ให้แก่กลุ่มงานผู้พิการในการผลิตชิ้นงานต่างๆได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพตามความต้องการของผู้อุปโภคสินค้า

ข่าว : พุทธศักดิ์ กำจร
ภาพ : พุทธศักดิ์ กำจร