ประชุมกรรมการประจำคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ครั้งที่ 1 /2561

×

ข้อความผิดพลาด

Notice: Undefined offset: 1 ใน counter_get_browser() (บรรทัด 76 ของ /home/ftermuti/public_html/main/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc)

     วันที่ 24 มกราคม 2561 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น  ได้จัดการประชุมกรรมการประจำคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ครั้งที่ 1 /2561 โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชยุทธ จันทะรี รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น เข้าร่วมพบปะคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต สุทธิพร เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว

ข่าว : พุทธศักดิ์ กำจร
ภาพ : พุทธศักดิ์ กำจร