โครงการซ่อมบำรุงเครื่องจักร สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ

×

ข้อความผิดพลาด

Notice: Undefined offset: 1 ใน counter_get_browser() (บรรทัด 76 ของ /home/ftermuti/public_html/main/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc)

     วันที่ 25 มกราคม 2561 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จัดโครงการซ่อมบำรุงเครื่องจักร ณ อาคาร 2 ชั้น 1 นำโดยอาจารย์ และนักศึกษาประจำสาขาวิชาฯ พร้อมทั้ง อ.อิสรา ศรีสวัสดิ์ อาจารย์อาวุโส มาร่วมวางแผนและให้คำแนะนำ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต สุทธิพร คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เข้าเยี่ยมชมโครงการฯ ซึ่งการจัดโครงการฯครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ บำรุงและฟื้นฟูเครื่องจักรที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ


ข่าว : พุทธศักดิ์ กำจร
ภาพ : พุทธศักดิ์ กำจร