โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการชุมชนเข้มแข็งกับครุศาสตร์อุตสาหกรรม กิจกรรม “พัฒนาแผนการท่องเที่ยวบ้านดงเค็ง”

×

ข้อความผิดพลาด

Notice: Undefined offset: 1 ใน counter_get_browser() (บรรทัด 76 ของ /home/ftermuti/public_html/main/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc)

           วันอังคาร ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการชุมชนเข้มแข็งกับครุศาสตร์อุตสาหกรรม กิจกรรม “พัฒนาแผนการท่องเที่ยวบ้านดงเค็ง” ณ  เทศบาลตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอภาส รักษาบุญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิด และมี ดร.เครือวัลย์ มาลาศรี เป็นวิทยากรให้ความรู้ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งการจัดโครงการฯวัตถุประสงค์เพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้าใจและฝึกปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวประจำท้องถิ่น

ข่าว : พุทธศักดิ์ กำจร
ภาพ : กัลยา ประจุทะเน, พุทธศักดิ์ กำจร