ระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (e-Learning)

×

ข้อความผิดพลาด

Notice: Undefined offset: 1 ใน counter_get_browser() (บรรทัด 76 ของ /home/ftermuti/public_html/main/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc)

สาขาวิชา

หัวข้อ

วิชา

ผู้จัดทำ

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
และโทรคมนาคม

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ทรานซิสเตอร์

** วิธีการดาวน์โหลด Click **

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
(30-207-050-102)

1.นายฉัตรมงคล คำพา
2.นายธีระพล ทองกุล

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมไฟฟ้า

การพัฒนาระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ความเป็นครู

ความเป็นครู
(11-002-403)

1.นางสาวยุวดี มีโคดง