การจัดการความรู้และการบริหารความเสี่ยง

×

ข้อความผิดพลาด

Notice: Undefined offset: 1 ใน counter_get_browser() (บรรทัด 76 ของ /home/ftermuti/public_html/main/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc)

 การจัดการความรู้ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

การจัดการความรู้

ไฟล์ (PDF)

ปีการศึกษา 2558 (รอดำเนินการ)  

 

 

 

 การบริหารความเสี่ยง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

การบริหารความเสี่ยง

ไฟล์ (PDF)

ปีการศึกษา 2557  
แผนการบริหารความเสี่ยง Download
ความเสี่ยง เรื่อง การรับนักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนการรับ Download
ความเสี่ยง เรื่อง วิจัย Download
แบบติดตามผล การรับนักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนการรับ Download
แบบติดตามผล ผลงานวิจัยไม่ได้ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ Download