แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

×

ข้อความผิดพลาด

Notice: Undefined offset: 1 ใน counter_get_browser() (บรรทัด 76 ของ /home/ftermuti/public_html/main/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc)

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

รายการ

ไฟล์ดาวน์โหลด (PDF)

-

คู่มือตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2559-2560) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 Download -
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2557-2560) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 Download -
แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน Repositioning RMUTI ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2568 Download -