รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR)

×

ข้อความผิดพลาด

Notice: Undefined offset: 1 ใน counter_get_browser() (บรรทัด 76 ของ /home/ftermuti/public_html/main/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc)

 รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

รายการ

ไฟล์ดาวน์โหลด (PDF)

-

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ประจำปีการศึกษา 2559
Download (SAR59) -