สรุปผลการดำเนินโครงการ

×

ข้อความผิดพลาด

Notice: Undefined offset: 1 ใน counter_get_browser() (บรรทัด 76 ของ /home/ftermuti/public_html/main/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc)

โครงการวันครู 

วันที่  16  มกราคม  2558

ณ ห้องประชุมแคแสด   อาคารวิทยบริการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   วิทยาเขตขอนแก่น

http://www.fte.rmuti.ac.th/main/sites/default/files/%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3.jpg#overlay-context=node/60

 


 

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาและอบรมคุณธรรมจริยธรรม

วันที่   7 – 10  กรกฎาคม  2558

ณ  ห้องประชุมแคแสด  อาคารวิทยบริการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตขอนแก่น

ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน อ.เมือง จ.ขอนแก่น

http://www.fte.rmuti.ac.th/main/sites/default/files/%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3.jpg#overlay-context=node/60

 


 

โครงการพาน้องใหม่ไหว้พระธาตุ

วันที่  7  กรกฎาคม   2558

ณ  พระธาตุขามแก่น   วัดเจติยภูมิ  บ้านขาม  ต.บ้านขาม  อ.น้ำพอง  จ.ขอนแก่น

http://www.fte.rmuti.ac.th/main/sites/default/files/%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3.jpg#overlay-context=node/60

 


 

โครงการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม

วันที่   17  กุมภาพันธ์  2558

ณ  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตขอนแก่น

http://www.fte.rmuti.ac.th/main/sites/default/files/%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3.jpg#overlay-context=node/60

 

 


 

 

โครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมจริยธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น

วันที่  11 กุมภาพันธ์ - 5 เมษายน 2558

ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   วิทยาเขตขอนแก่น

ชุมชนบ้านวัฒนธรรมผู้ไทยโคกโก่ง  อำเภอกุฉินารายณ์  จังหวัดกาฬสินธุ์

http://www.fte.rmuti.ac.th/main/sites/default/files/%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3.jpg#overlay-context=node/60