จรรยาบรรณบุคคลากร

×

ข้อความผิดพลาด

Notice: Undefined offset: 1 ใน counter_get_browser() (บรรทัด 76 ของ /home/ftermuti/public_html/main/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc)

จรรยาบรรณบุคลากร

ปี พ.ศ. ข้อบังคับเกี่ยวกับจรรยาบรรณบุคลากร

Download 

PDF,.DOC

2557 ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการตักเตือน การมีคำสั่ง หรือการทำทัณฑ์บนบุคคลากรที่ปะรพฤติจรรยาบรรณ พ.ศ. 2557 Download 
2553 ข้อบังคับฯ ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการและบุคลากรในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2553 Download 
2549 ข้อบังคับฯ ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2549 Download