ค้นหาข้อมูลทั้งหมด

×

ข้อความผิดพลาด

Notice: Undefined offset: 1 ใน counter_get_browser() (บรรทัด 76 ของ /home/ftermuti/public_html/main/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc)
Post date ชนิด
จันทร์, 17 กันยายน, 2018 - 17:20 ประกาศรับสมัครคณะครุศาสตร์ (ประเภทเรียนดี) ภาพสไลด์
จันทร์, 17 กันยายน, 2018 - 16:21 ระบบประเมินการเรียนการสอน ประจำภาคการศึกษา 1/2561 ภาพสไลด์
อังคาร, 14 สิงหาคม, 2018 - 08:42 พิธีซ้อมย่อยการรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2560 ข่าวประชาสัมพันธ์
อังคาร, 7 สิงหาคม, 2018 - 13:57 โครงการประชุมปฏิบัติการพัฒนาโปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารออนไลน์ด้วยตนเองของผู้เรียนระดับอาชีวศึกษาในจังหวัดขอนแก่นเพื่อเตรียมเข้าสู่ตลาดแรงงาน ครั้งที่ 3 ข่าวประชาสัมพันธ์
จันทร์, 6 สิงหาคม, 2018 - 09:55 โครงการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต และหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต ข่าวประชาสัมพันธ์
พฤหัสบดี, 26 กรกฎาคม, 2018 - 09:37 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา ข่าวประชาสัมพันธ์
พุธ, 25 กรกฎาคม, 2018 - 16:33 โครงการปรับพื้นฐานทางวิชาชีพแก่นักศึกษาใหม่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2561 ข่าวประชาสัมพันธ์
พุธ, 25 กรกฎาคม, 2018 - 09:16 กิจกรรมประกวด Freshy Star 2018 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์
พฤหัสบดี, 19 กรกฎาคม, 2018 - 16:33 จดหมายข่าว คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ฉบับที่ 3 ประจำ เดือนเมษายน - มิถุนายน 2561 ข่าวประชาสัมพันธ์
พฤหัสบดี, 19 กรกฎาคม, 2018 - 08:54 ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560 ข่าวประชาสัมพันธ์