สถานะการตอบรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ครั้งที่ 1

×

ข้อความผิดพลาด

Notice: Undefined offset: 1 ใน counter_get_browser() (บรรทัด 76 ของ /home/ftermuti/public_html/main/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc)

นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  สามารถตรวจสอบสถานะการตอบรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ครั้งที่ 1

ได้ที่ลิงค์ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูล ณ วันที่  11 มีนาคม 2559

แผนกงานวิชาการและวิจัย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
โทรศัพท์  088-5576834

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
- สถานะการตอบรับเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ-ระดับปริญญาตรี 
- สถานะการตอบรับเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ-ระดับปวส. 
ชนิดข่าว: 
นักศึกษา