ปฏิทินงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

×

ข้อความผิดพลาด

Notice: Undefined offset: 1 ใน counter_get_browser() (บรรทัด 76 ของ /home/ftermuti/public_html/main/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc)

 แผนการปฏิบัติงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

และแผนการปฏิบัติงานการฝึกงานในสถานประกอบการ

ไฟล์ปฏิทินงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

แยกตามปีการศึกษา (PDF)

ไฟล์ปฏิทินการฝึกงานในสถานประกอบการ

แยกตามปีการศึกษา (PDF)

Download ปฏิทินงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2559

Download ปฏิทินการฝึกงานในสถานประกอบการ 2558

Download ปฏิทินงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2558

Download ปฏิทินการฝึกงานในสถานประกอบการ 2556

Download ปฏิทินงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1-2557

Download ปฏิทินการฝึกงานในสถานประกอบการ 2555

Download ปฏิทินงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2-2556 Download ปฏิทินการฝึกงานในสถานประกอบการ 2554
Download ปฏิทินงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2-2555