ทำเนียบนักวิจัย

×

ข้อความผิดพลาด

Notice: Undefined offset: 1 ใน counter_get_browser() (บรรทัด 76 ของ /home/ftermuti/public_html/main/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc)
ชื่อนักวิจัย ชื่อโครงการงานวิจัย

นายปราการ ทองใบ

Implementation of VPPM for Visible Light Communication systems using FPGA

นายธงชัย เครือผือ

การศึกษาสมบัติทางกลของอะลูมิเนียมกึ่งของแข็งด้วยกระบวนการเชื่อมแบบ TIG และกระบวนการเชื่อมแบบ MIG

นายวิรัช ชินพลอย

การศึกษาสมบัติทางโลหะวิทยาของอะลูมิเนียมหล่อกึ่งของแข็ง 5083 จากการเชื่อมอาร์คทังสเตนโดยใช้ก๊าซปกคลุมแนวเชื่อม (GTAW) และการเชื่อมอาร์คโดยใช้ก๊าซปกคลุมเนวเชื่อม (GMAW)

นายณภัทร อินทนนท์

การเปรียบเทียบเทคนิคการพยากรณ์มูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ปลาของประเทศไทย

นายพิสิฐชัย โคสะสุ

ผลของธาติซิลิกอนต่อความแข็งขณะทำกรรมวิธีทางความร้อนของเหล็กหล่อโครเมียมสูง 16%Cr ที่เติม 2%Mo

นายศราวุฑ คงลำพันธ์

ล้อไฟฟ้าสำหรับวีลแชร์

ผศ.สมใจ อารยวัฒน์

เครื่องยกผู้สูงอายุควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์

นายศราวุฑ คงลำพันธ์

เครื่องแจ้งเตือนปริมาณออกซิเจนน้ำของแม่น้ำที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงปลาในกระชัง

นายเกศศักดิ์ดา ศรีโคตร

การควบคุมแบบป้อนกลับความเร็ว สำหรับเครื่องเพิ่มพิสัยการเคลื่อนไหวต้นทุนต่ำเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยข้อเข่ายึดติด ด้วยตัวควบคุมฝังตัวแบบไมโครคอนโทรเลอร์

นายชาญชัย เหลาหา

ระบบการผลิตแบบไหล กรณีศึกษาอุตสาหกรรมน้ำดื่มบรรจุขวด