ตารางเรียน/ตารางสอน

×

ข้อความผิดพลาด

Notice: Undefined offset: 1 ใน counter_get_browser() (บรรทัด 76 ของ /home/ftermuti/public_html/main/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc)

 ตารางเรียน - ตารางสอน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ภาคเรียน/ปีการศึกษา

ไฟล์ตารางเรียน (PDF)

ไฟล์ตารางสอน (PDF)

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

Download ตารางเรียน 2/61 ปวส.

Download ตารางเรียน 2/61 ป.ตรี

Download ตารางสอน 2/61

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

Download ตารางเรียน 1/61 ปวส.

Download ตารางเรียน 1/61 ป.ตรี (ปกติ)

Download ตารางเรียน 1/61 ป.ตรี (สมทบ)

Download ตารางสอน 1/61 (ปกติ)

Download ตารางสอน 1/61 (สมทบ)

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

Download ตารางเรียน 1/59 ปวส.

Download ตารางเรียน 1/59 ป.ตรี

Download ตารางสอน 1/59

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

Download ตารางเรียน 2/58 ปวส.

Download ตารางเรียน 2/58 ป.ตรี

Download ตารางสอน 2/58 (คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม)

Download ตารางสอน 2/58 (ผู้บริหาร)

Download ตารางสอน 2/58 (ค.อ.บ.โยธา)

Download ตารางสอน 2/58 (ค.อ.บ.คอมฯ)

Download ตารางสอน 2/58 (ค.อ.บ.อุตสาหการเชื่อมประกอบ)

Download ตารางสอน 2/58 (อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ)

Download ตารางสอน 2/58 (ค.อ.บ.ไฟฟ้า)

Download ตารางสอน 2/58 (ค.อ.บ.อิเล็กทรอนิกส์ฯ)

Download ตารางสอน 2/58 (ค.อ.บ.เครื่องกล)

Download ตารางสอน 2/58 (อส.บ.เทคโนโลยีท่ออุตสาหกรรม)

Download ตารางสอน 2/58 (ค.อ.บ.อุตสาหการออกแบบการผลิต)

Download ตารางสอน 2/58 (ค.อ.บ.อุตสาหการ)

Download ตารางสอน 2/58 (ค.อ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล)

Download ตารางสอน 2/58 (ภาษาไทย)

Download ตารางสอน 2/58 (สังคมศาสตร์)

Download ตารางสอน 2/58 (มนุษยศาสตร์)

Download ตารางสอน 2/58 (พละศึกษาและนันทนาการ)

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

Download ตารางเรียน 1/58 ปวส.

Download ตารางเรียน 1/58 ป.ตรี

Download ตารางสอน 1/58